Dramas & PlaysAbhimana

Chandra Sekhar Nanda

Abhimana written by Chandra Sekhar Nanda published by Vidyapuri..

Rs 80.00

Abinayan Ra Sesa Drusya

Ashok Kumar Patra

Abinayan Ra Sesa Drusya written by Ashok Kumar Patra published by Ethena..

Rs 40.00

Ahuti

Kartik Chandra Rath

Ahuti written by Kartik Chandra Rath published by Dibyaduta..

Rs 110.00

Ahwaan

Chandra Sekhar Nanda

Ahwaan written by Chandra Sekhar Nanda published by Vidyapuri..

Rs 65.00

Anahuta Narka

Sankar Tripathy

Anahuta Narka written by Sankar Tripathy published by Shraddha..

Rs 35.00

Aparahnara Abasosha

Narayan Sahoo

Aparahnara Abasosha written by Narayan Sahoo published by Vidyapuri..

Rs 45.00

Aparajita

Chandra Sekhar Nanda

Aparajita written by Chandra Sekhar Nanda published by Vidyapuri..

Rs 50.00

Babaji Nataka

Babaji Nataka written by Benudhara Rout published by Arya Prakashan..

Rs 50.00

Bagha Bakari Khela

Sankar Tripathy

Bagha Bakari Khela written by Sankar Tripathy published by Shraddha..

Rs 50.00

Baikunthara Khata

Barendra Krushna Dhal

Baikunthara Khata written by Barendra Krushna Dhal published by Vidyapuri..

Rs 200.00

Bhakti Bhakta O Bhagaban

Satya Narayan Mohanty

Bhakti Bhakta O Bhagaban written by Satya Narayan Mohanty published by Grantha Mandira..

Rs 101.00

Bhangaruja Samaya

Surya Deo

Bhangaruja Samaya written by Surya Deo published by Shraddha..

Rs 80.00

Bhaskoda Gama

Hrusikesh Panda

Bhaskoda Gama written by Hrusikesh Panda published by Friends..

Rs 40.00

Bhinna Bhasa Nija Bhasa

Kunja Roy

Bhinna Bhasa Nija Bhasa written by Kunja Roy published by Timepass..

Rs 35.00

Chaiti Ghoda

Sankar Tripathy

Chaiti Ghoda written by Sankar Tripathy published by Shraddha..

Rs 40.00

E Jhia

Ratnamala Swain

A translated play by Ratnamala Swain Original by Krishna Sobti..

Rs 75.00

Gatayu Pruthibi O Anyanya Natika

Jadunath Das Mohapatra

Gatayu Pruthibi O Anyanya Natika written by Jadunath Das Mohapatra published by Grantha Mandira..

Rs 60.00

Jaluchi Jaughara

Kartikeswar Patra

Jaluchi Jaughara written by Kartikeswar Patra published by Vidyapuri..

Rs 20.00

Janha Separi Gan

Ashok Kumar Patra

Janha Separi Gan written by Ashok Kumar Patra published by Ethena..

Rs 60.00

Jhapsa

Ashok Kumar Patra

Jhapsa written by Ashok Kumar Patra published by Ethena..

Rs 60.00

Kapurusa Mahapurusa

Subodh Patnaik

Kapurusa Mahapurusa written by Subodh Patnaik published by Shraddha..

Rs 60.00

Kasmiri Begam Gulnar

Bhanjakishore Pattanaik

Kasmiri Begam Gulnar written by Bhanjakishore Pattanaik published by Vidyapuri..

Rs 25.00

Katha Kathare

Chandra Sekhar Nanda

Katha Kathare written by Chandra Sekhar Nanda published by Vidyapuri..

Rs 55.00

Mahodaya Samipesu

Prabhansu Samantaray

Mahodaya Samipesu written by Prabhansu Samantaray published by Dibyaduta..

Rs 95.00

Showing 1 to 24 of 62 (3 Pages)